Blog

Wet Modernisering Concurrentiebeding


Lees verder

Blog

Spelregels bij vakantie; hoe zit het ook alweer?

Deel II: De vakantieplanning: schriftelijk verzoek en schriftelijk binnen 2 weken bezwaar maken!


Lees verder
actueel

Blog

Spelregels bij vakantie; hoe zit het ook alweer?

Deel I: Opbouw en verval van vakantiedagen


Lees verder

Blog

Wetswijziging Faillissementswet problematische schulden


Lees verder

Blog

Algemene voorwaarden, zijn die altijd nodig?


Lees verder

Blog

De aanzegverplichting en de aanzegboete: een vervolg!


Lees verder

Blog

Stikstifproblematiek: de tijdelijke bouwvrijstelling is van de baan


Lees verder

Blog

Wie schrijft, die blijft (niet)?!


Lees verder
actueel

Blog

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden, mag dat of is het verboden?


Lees verder

Blog

Verbouwen is niet altijd vergunningvrij


Lees verder

Blog

Grensoverschrijdend gedrag


Lees verder

Blog

Heeft een werknemer het recht om thuis te werken? Hoe zit het nu?


Lees verder

Blog

Boontje komt om zijn loontje?


Lees verder

Blog

Botsende bestemmingen: wie heeft er voorrang?


Lees verder

Blog

Gesteggel om een veldschuur


Lees verder

Blog

Overlijden van een werknemer; wat nu?


Lees verder

Blog

Handhaving in relatie tot bijzondere omstandigheden en evenredigheid


Lees verder

Blog

Coffeeshops mogen in het bestemmingsplan worden geweerd


Lees verder

Blog

Gemeenteraad stelt ten onrechte bestemmingsplan niet vast


Lees verder

Blog

Wetsvoorstel verlaging drempel toegang schuldsanering voor mensen met problematische schulden


Lees verder

Blog

Last onder dwangsom voor kroegentocht


Lees verder

Blog

Betaald ouderschapsverlof; een korte update


Lees verder

Blog

Stand van zaken Wkb en opleverdossier


Lees verder

Blog

Meen je dat nou?!


Lees verder

Blog

Kritiek op coronabeleid op social media, een reden voor ontslag?


Lees verder

Blog

Overheid verkoopt onroerende zaak


Lees verder
actueel

Blog

Het standaard verbod op nevenwerkzaamheden heeft zijn langste tijd gehad. Wat verandert er nog meer met de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden?


Lees verder

Blog

Geen mondkapje, geen baan?

Begin dit jaar oordeelde de rechter dat een werkgever terecht was overgegaan tot non-actiefstelling én het opschorten van het loon van een werknemer die weigerde een mondkapje te dragen op…


Lees verder

Vacature

Advocaat-medewerker

Wij zijn Robers Advocaten in Hengelo. Een regionaal kantoor met mooie klanten. De praktijk is verdeeld in twee secties. De ene richt zich op arbeidsrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht. De andere…


Lees verder

Nieuws

Sneller schuldenvrij door de pilot toevoeging Wsnp

Op 1 mei 2021 is de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) van start gegaan. Met deze regeling kunnen mensen met problematische schulden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand een Wsnp-bewindvoerder…


Lees verder

Blog

Vanaf augustus 2022 betaald ouderschapsverlof

In de op 2 augustus 2019 vastgestelde Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (richtlijn (EU) 2019/1158) is bepaald dat ouderschapsverlof ten minste twee maanden betaald…


Lees verder

Blog

Fouten en vertraging door (onder)aannemers: stuur een getrapte ingebrekestelling!

In 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. In het arrest van 11 oktober 2019 (Fraanje/Alukon) is geoordeeld dat de schuldenaar, in dat geval een onderaannemer, in verzuim…


Lees verder

Blog

Het concurrentiebeding: aan vervanging toe?!

Het concurrentiebeding stamt uit 1907 en heeft sindsdien slechts marginale wijzigingen ondergaan. Dat wil overigens niet zeggen dat er nooit eerder plannen waren voor grote wijzigingen, maar uiteindelijk zijn deze…


Lees verder

Uit de praktijk

Rechtsgebieden

Wij zijn een veelzijdig en ervaren advocatenkantoor in Hengelo. We helpen u zakelijk en privé bij vraagstukken in ondernemingsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht, vastgoedrecht en overheidsrecht (bestuursrecht – ruimtelijke ordening en omgevingsrecht)….


Lees verder

Nieuws

Spoedwet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De Corona-crisis zal vervelende gevolgen kunnen hebben voor huurders die huren op grond van een tijdelijke huurovereenkomst. Zou de huurovereenkomst in deze crisisperiode eindigen, dan zal het vinden van nieuwe…


Lees verder

Blog

De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar ziekte, wat nu?

Als werkgever ben je ook tijdens ziekte verplicht het loon door te betalen. Er zijn weinig landen die zo’n lange loondoorbetalingsverplichting kennen als Nederland, namelijk twee jaar. Mocht het UWV…


Lees verder
actueel

Blog

Vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op diverse manieren eindigen. Eén daarvan is een beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken, zonder de kantonrechter of het UWV in te hoeven schakelen, afspraken…


Lees verder