intro-foto

Amsterdam is een populaire bestemming voor een weekendje stappen. Veel bezoekers aan die stad houden er dan een kroegentocht. Vooral in de omgeving van de Wallen kan het er in het weekend druk zijn. Dat leidt soms tot overlast voor bewoners en ondernemers van die buurt. Om die overlast tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam beleid vastgesteld, het zogenaamde ‘Beleid regulering rondleidingen met gids op de Wallen’. Dat beleid is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin het onder andere verboden is om op of aan de weg of het openbaar water tegen betaling diensten aan te bieden of te verlenen, zoals werkzaamheden als schoenpoetser, gids, portrettist, fotograaf, bewaker van voertuigen of andere zaken, reiniger van auto’s. Ook het zogenaamde ‘proppen’, het werven van gasten voor een hotel of restaurant is verboden. Van het verbod kan de gemeente een ontheffing verlenen.

Een bedrijf in Amsterdam organiseert kroegentochten. Daarbij worden de deelnemers door een begeleider van de ene naar de andere kroeg gebracht. Onderweg wordt geen tekst en uitleg gegeven over wat de deelnemers tegenkomen. De deelnemers worden niet op straat geworven. Dat gebeurt via internet en flyers in hotels etc. De gemeente heeft het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd. Zij beschouwt de activiteiten als het gidsen van mensen door de buurt. Dat moet stoppen. De eerste keer dat het bedrijf de last onder dwangsom overtreedt, moet het € 2.500,– betalen, de tweede keer € 5.000,- en de derde keer € 7.500,–. Een flinke stok achter de deur dus, zeker als het bedrijf meerdere kroegentochten op een avond organiseert.

Het bedrijf vocht de last onder dwangsom aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling). Haar werkzaamheden zouden niet bestaan uit het gidsen. Onderweg van de ene naar de andere kroeg wordt er namelijk niet vertelt over de buurt waarin de deelnemers lopen. De Afdeling denkt daar in de uitspraak van 23 maart 2022 anders over. Zij wijst er op dat het volgens de APV steeds gaat om de situatie waarin personen in de openbare ruimte een bepaalde dienst aan voorbijgangers aanbieden, zoals schoenpoetser, gids of bewaker van voertuigen. De Afdeling begrijpt dat het bedrijf haar diensten niet op of aan de openbare weg onder de aandacht van voorbijgangers brengt. Daar staat tegenover dat zij haar dienst wel verleent op de openbare weg. Zij bestaan uit het begeleiden van groepen van de ene naar de andere kroeg. Daarbij lopen de groepen over de openbare weg. De begeleider wijst de weg en zorgt ervoor dat de groep bij elkaar blijft. Dat de begeleider onderweg geen uitleg of toelichting geeft bij wat de groep op straat tegenkomt, betekent niet dat de begeleider niet als gids kan worden aangemerkt. Dat betekent dat het bedrijf de kroegentochten organiseert zonder ontheffing en het verbod dus overtreedt. De Afdeling oordeelde dan ook dat de last onder dwangsom terecht is opgelegd.

Deze uitspraak leert dat het niet is toegestaan om in het centrum van Amsterdam tegen betaling kroegentochten te organiseren, waarbij iemand tegen betaling optreedt als gids of begeleider. Het opleggen van een dwangsom is ook niet onevenredig. In de uitspraak toetst de Afdeling aan de recente uitspraak van 2 februari 2022  over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel. De last onder dwangsom is in dit geval een passende en noodzakelijke maatregel. Eerdere afspraken over het terugdringen van de overlast hebben blijkens een buurtenquête niet het gewenste effect opgeleverd. Volgens de Afdeling kunnen kroegentochten ook op een andere manier worden georganiseerd. In plaats van grote groepen die onder begeleiding van kroeg naar kroeg lopen, kunnen kleinere groepen of individuen aan de hand van een app de kroegentochten afleggen. Bij die laatste opmerking van de Afdeling kunnen vraagtekens worden geplaatst. Is een app die de deelnemers van de ene naar de andere kroeg begeleiden geen vorm van gidsen tegen betaling?

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto-teamlid

Meer weten?
Erik Averdijk helpt u graag verder.


Telefoon 074-2909199
e.averdijk@robersadvocaten.nl