intro-foto

Erik Averdijk

Omgevingsrecht, Bestuursrecht, Overheidsrecht

Opleidingen
Juridische Bedrijfswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, 1996;
Civiel Effect, Rijksuniversiteit Groningen 2002;
Grotius Omgevingsrecht 2006

Lidmaatschappen / Nevenfuncties
voorzitter Raad van Commissarissen Wonen Delden;
Lid van de Raad van commissarissen bij KLK Kolb Specialties B.V.
lid Vereniging voor Agrarisch Recht;
bestuurslid vereniging voor Bouwrechtadvocaten;
lid Vereniging voor Bouwrecht;
lid Vereniging voor Milieurecht;