Ons verhaal

Mensen schakelen een advocaat veelal in als een situatie uit de hand loopt. Een rechtszaak is pittig, kost veel energie en geld. Liever helpen wij u een rechtsgang voorkomen met juridisch advies en een oplossingsgerichte aanpak door ervaren advocaten. Betrek ons tijdig bij juridische problemen om samen erger te voorkomen. En als dat nodig is voor uw zaak, gaan we er natuurlijk stevig en slagvaardig in. We zoeken samen de beste oplossing.

Meer over ons
Robers Advocaten

Nieuws

Vacature

Wij zijn Robers Advocaten in Hengelo. Een regionaal kantoor met mooie klanten. De praktijk is verdeeld in twee secties. De ene richt zich op arbeidsrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht. De andere sectie is gespecialiseerd in vastgoed- en omgevingsrecht. Bij Robers werken advocaten die bewust kiezen voor kleinschaligheid en een goede work-life balance. De cultuur kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid, samenwerken en ondernemen. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan voorop...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Wet Modernisering Concurrentiebeding

Vrijdag 1 maart 2024 heeft de Ministerraad ingestemd met het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding. Middels dit wetsvoorstel wordt het concurrentiebeding toch wel drastisch gewijzigd, althans aangescherpt...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Spelregels bij vakantie; hoe zit het ook alweer?

Mijn vorige blog ging over de opbouw en het vervallen van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Spelregels bij vakantie; hoe zit het ook alweer?

De meivakantie is deze week vol in gang en ook de zomervakantie nadert alweer snel. Elk jaar zorgt de vakantie(planning) voor veel stress en gedoe bij zowel werkgevers als werknemers...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Wetswijziging Faillissementswet problematische schulden

In mijn laatste blog schreef ik over de aanstaande wetswijziging om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen. Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2023 door de Tweede Kamer aangenomen...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Algemene voorwaarden, zijn die altijd nodig?

In NRC verscheen op 1 maart 2023 een artikel, waarin een uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam werd besproken. In die zaak nam een klant van een sportschool een online-jaarabonnement, maar hij betaalde het abonnementsgeld niet...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

De aanzegverplichting en de aanzegboete: een vervolg!

De aanzegverplichting blijft voor jurisprudentie zorgen. Eind oktober 2022 is de vraag beantwoord of een werkgever de zogenaamde aanzegboete is verschuldigd op het moment dat de werknemer geen enkel nadeel heeft ondervonden van de niet-schriftelijke aanzegging. De Hoge Raad mocht hierover oordelen (HR 7-10-2022, ECLI|:NL:HR:2022:1374)...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Stikstofproblematiek: de tijdelijke bouwvrijstelling is van de baan

Het nieuws gaat als een lopend vuurtje rond: de tijdelijke bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 november 2022 buiten werking gesteld...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Wie schrijft die blijft (Niet)?!

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt doorgaans van rechtswege, dus zonder extra handeling. Maar in het verleden wilden werkgevers er nog wel eens voor kiezen om pas heel laat aan de werknemer te vertellen of de arbeidsovereenkomst zou worden verlengd of niet. Dat leidde tot veel onzekerheid en onduidelijkheid bij de werknemers...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Verbouwen is niet altijd vergunningvrij

Verbouwen is niet altijd vergunningvrij Dat voor een verbouwing van een pand al snel een omgevingsvergunning nodig is laat de volgende casus wel zien...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Botsende bestemmingen, wie heeft er voorrang?

Ruimtelijke ordening gaat over de vraag welke gewenste ontwikkeling op welke locatie kan. Dat wordt vastgelegd in het bestemmingsplan...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Gesteggel om een veldschuur

Dat de bestuursrechter niet alleen oog heeft voor de juridische kant van een zaak bewijst wel de uitspraak van 20 april 2022 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling)...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Het overlijden van een collega, een werknemer

Het overlijden van een collega, een werknemer, heeft binnen de onderneming grote impact...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Handhaving in relatie tot bijzondere omstandigheden en evenredigheid

Veel juristen die in het bestuursrecht werkzaam zijn kennen de standaard overweging van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wel...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Coffeeshops mogen in het bestemmingsplan worden geweerd

Het bestemmingsplan bepaalt waar een functie is toegestaan of niet...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Er wordt door veel werknemers, sinds de Covid 19-pandemie en de verplichte lockdown, (deels) thuisgewerkt.

Er wordt door veel werknemers, sinds de Covid 19-pandemie en de verplichte lockdown, (deels) thuisgewerkt...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Gemeenteraad stelt ten onrechte bestemmingsplan niet vast

In Tuk, gemeente Steenwijkerland, wil een ondernemer een werkplaats vestigen om auto-onderdelen en auto-elektronica te repareren...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Last onder dwangsom voor kroegentocht

Amsterdam is een populaire bestemming voor een weekendje stappen. Veel bezoekers aan die stad houden er dan een kroegentocht...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Betaald ouderschapsverlof; een korte update

Zoals eerder gemeld in een blog hebben ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Meen je dat nou?!

Anouk stopt als coach bij The Voice. “Ik wil niet meer werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie”, aldus Anouk. Dergelijke woorden hebben we de laatste tijd veel gezien in het nieuws. Het filmpje zelf heeft u wellicht ook gezien. Maar kan dit filmpje aangemerkt worden als opzegging van een arbeidsovereenkomst door werknemer? Hoe zat het arbeidsrechtelijk ook alweer? In deze kennisblog meer over het beëindigen van een dienstverband op initiatief van werknemer door middel van opzegging...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Stand van zaken Wkb en opleverdossier

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is wederom uitgesteld...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Geen mondkapje, geen baan?

Begin dit jaar oordeelde de rechter dat een werkgever terecht was overgegaan tot non-actiefstelling én het opschorten van het loon van een werknemer...

Lees verder
Robers Advocaten

Nieuws

Sneller schuldenvrij door de pilot toevoeging Wsnp

Op 1 mei 2021 is de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) van start gegaan...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Standaard verbod op nevenwerkzaamheden

Het arbeidsrecht is continue in beweging...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Vanaf augustus 2022 betaald ouderschapsverlof

In de op 2 augustus 2019 vastgestelde Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (richtlijn (EU) 2019/1158) is bepaald dat...

Lees verder
Robers Advocaten

Uit de praktijk

De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar ziekte, wat nu?

Als werkgever ben je ook tijdens ziekte verplicht het loon door te betalen...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Boontje komt om zijn loontje?

Er zijn veel uitspraken te vinden over een loonstop die werkgever oplegt aan zijn arbeidsongeschikte werknemer in het kader van niet meewerken aan re-integratie. Soms terecht, maar soms wordt werkgever op zijn vingers getikt door de rechter en moet hij alsnog het achterstallige loon, plus rente én verhogingen betalen. In deze bijdrage wordt behandeld wat deze ingrijpende loonstop betekent en wanneer die kan worden ingezet. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of er minder verstrekkende mogelijkheden zijn...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Kritiek op coronabeleid op social media, een reden voor ontslag?

Kritiek op coronabeleid op social media, een reden voor ontslag? Iedereen kent het wel, de discussie omtrent het landelijk corona- en vaccinatiebeleid...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Overheid verkoopt onroerende zaak

Overheid verkoopt onroerende zaak Op 26 november jl. heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen voor de “civiele” overheidsrechtspraktijk (ECLI:NL:HR:2021:1778)...

Lees verder

Wij helpen met

Vastgoedrecht & Huurrecht

Lees verder

Arbeidsrecht

Lees verder

Ondernemingsrecht, Handelsrecht & Faillissementsrecht

Lees verder

Bestuursrecht

Lees verder

Onze partners en
opdrachtgevers

Voorziet u problemen of heeft u juridisch advies nodig? Betrek ons erbij