Robers Advocaten

Nieuws

Vacature

Wij zijn Robers Advocaten in Hengelo. Een regionaal kantoor met mooie klanten. De praktijk is verdeeld in twee secties. De ene richt zich op arbeidsrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht. De andere sectie is gespecialiseerd in vastgoed- en omgevingsrecht. Bij Robers werken advocaten die bewust kiezen voor kleinschaligheid en een goede work-life balance. De cultuur kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid, samenwerken en ondernemen. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan voorop...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Heeft een werknemer het recht om thuis te werken

Er wordt door veel werknemers, sinds de Covid 19-pandemie en de verplichte lockdown, (deels) thuisgewerkt. Corona heeft in ieder geval heel helder gemaakt dat het niet altijd noodzakelijk is om de werkzaamheden op kantoor uit te voeren. Het mag duidelijk zijn dat dat niet voor alle functies (en werkzaamheden) geldt. Ook werknemers ervaren de voordelen van het (deels) thuiswerken, namelijk geen reistijd, maar ook beter te combineren met privé. Wie heeft er niet in plaats van in de file staan, zijn kinderen zelf naar school gebracht, tussen de Teams- of Zoomvergaderingen door even een was gedraaid of boodschappen gehaald?...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Botsende bestemmingen, wie heeft er voorrang?

Ruimtelijke ordening gaat over de vraag welke gewenste ontwikkeling op welke locatie kan. Dat wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Bij ruimtelijke ordening komt het geregeld voor dat twee ontwikkelingen elkaar in de weg zitten. Welke ontwikkeling gaat dan voor? In een zaak in de provincie Drenthe speelt die vraag. Een melkveehouderij wil uitbreiden, terwijl vlakbij die melkveehouderij ook een woonbestemming mogelijk wordt gemaakt. Voor de uitbreiding heeft de melkveehouder al in 2020 een vergunning aangevraagd. De melkveehouder is het niet eens met het bestemmingsplan en stapt naar de rechter. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft op 4 mei 2022 in haar uitspraak het antwoord...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Gesteggel om een veldschuur

Dat de bestuursrechter niet alleen oog heeft voor de juridische kant van een zaak bewijst wel de uitspraak van 20 april 2022 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling)...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Het overlijden van een collega, een werknemer

Het overlijden van een collega, een werknemer, heeft binnen de onderneming grote impact. Het is goed om daar bij stil te staan. Ook moet er door een werkgever een aantal zaken geregeld worden. Zaken waar je wellicht niet direct bij stil staat, daarom deze blog...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Handhaving in relatie tot bijzondere omstandigheden en evenredigheid

Veel juristen die in het bestuursrecht werkzaam zijn kennen de standaard overweging van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wel...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Coffeeshops mogen in het bestemmingsplan worden geweerd

Het bestemmingsplan bepaalt waar een functie is toegestaan of niet. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) kan een gemeente een coffeeshop niet in het bestemmingsplan toestaan...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Gemeenteraad stelt ten onrechte bestemmingsplan niet vast

In Tuk, gemeente Steenwijkerland, wil een ondernemer een werkplaats vestigen om auto-onderdelen en auto-elektronica te repareren. Daarnaast wil hij er ook een bedrijfswoning bouwen. Hij wil dat doen op een perceel waar vroeger een school stond. Het bestemmingsplan staat de vestiging niet toe. Daarom vraagt de ondernemer om het bestemmingsplan te wijzigen...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Last onder dwangsom voor kroegentocht

Amsterdam is een populaire bestemming voor een weekendje stappen. Veel bezoekers aan die stad houden er dan een kroegentocht...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Wetsvoorstel verlaging drempel toegang schuldsanering voor mensen met problematische schulden

Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, verlaagt het kabinet de drempel om toegang te krijgen tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Dekker (Rechtsbescherming) op 24 september 2021 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Betaald ouderschapsverlof; een korte update

Zoals eerder gemeld in een blog hebben ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Meen je dat nou?!

Anouk stopt als coach bij The Voice. “Ik wil niet meer werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie”, aldus Anouk. Dergelijke woorden hebben we de laatste tijd veel gezien in het nieuws. Het filmpje zelf heeft u wellicht ook gezien. Maar kan dit filmpje aangemerkt worden als opzegging van een arbeidsovereenkomst door werknemer? Hoe zat het arbeidsrechtelijk ook alweer? In deze kennisblog meer over het beëindigen van een dienstverband op initiatief van werknemer door middel van opzegging...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Stand van zaken Wkb en opleverdossier

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is wederom uitgesteld...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Geen mondkapje, geen baan?

Begin dit jaar oordeelde de rechter dat een werkgever terecht was overgegaan tot non-actiefstelling én het opschorten van het loon van een werknemer die weigerde een mondkapje te dragen op de werkvloer. Onlangs oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Noord Holland (ECLI:NL:RBNHO:2021:10055) dat als een werknemer stelselmatig weigert een mondkapje te dragen tijdens zijn werkzaamheden dit tevens een redelijke grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Lees verder
Robers Advocaten

Nieuws

Sneller schuldenvrij door de pilot toevoeging Wsnp

Op 1 mei 2021 is de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) van start gegaan. Met deze regeling kunnen mensen met problematische schulden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand een Wsnp-bewindvoerder inschakelen voor hulp bij het schuldhulpverleningstraject. Robers Advocaten neemt deel aan deze pilot. Voor de persoon met schulden (schuldenaar) belooft dit een soepelere doorstroming naar de Wsnp en dus sneller een schuldenvrije toekomst..

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Standaard verbod op nevenwerkzaamheden

Het arbeidsrecht is continue in beweging. Is het niet vanuit onze eigen overheid, dan worden er wel vanuit Europa allerlei nieuwe regels opgelegd. Onlangs heeft de minsterraad ingestemd met de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bevordert beter voorspelbare werkgelegenheid en zorgt voor aanpassingsvermogen van arbeidsvoorwaarden op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de richtlijn voor betere levens- en arbeidsomstandigheden. Het is nu wachten op de publicatie van het officiële wetsvoorstel, dat nog ter goedkeuring langs de Tweede en Eerste Kamer zal gaan...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Vanaf augustus 2022 betaald ouderschapsverlof

In de op 2 augustus 2019 vastgestelde Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (richtlijn (EU) 2019/1158) is bepaald dat ouderschapsverlof ten minste twee maanden betaald moet zijn. Dit betekent dat de Nederlandse wet moet worden aangepast...

Lees verder
Robers Advocaten

Uit de praktijk

De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar ziekte, wat nu?

Als werkgever ben je ook tijdens ziekte verplicht het loon door te betalen. Er zijn weinig landen die zo’n lange loondoorbetalingsverplichting kennen als Nederland, namelijk twee jaar...

Lees verder
Robers Advocaten

Uit de praktijk

Vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op diverse manieren eindigen. Eén daarvan is een beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken, zonder de kantonrechter of het UWV in te hoeven schakelen, afspraken…

Lees verder

Ons verhaal

Mensen schakelen een advocaat veelal in als een situatie uit de hand loopt. Als zij niet langer zonder kunnen. Een rechtszaak is pittig, kost veel energie en geld. Liever helpen wij u een rechtsgang voorkomen met juridisch advies en een oplossingsgerichte aanpak door ervaren advocaten. Betrek ons tijdig bij juridische problemen om samen erger te voorkomen. En als dat nodig is voor uw zaak, gaan we er natuurlijk stevig en slagvaardig in. We zoeken samen de beste oplossing.

Meer over ons

Wij helpen met

Vastgoedrecht

Lees verder

Arbeidsrecht

Lees verder

Ondernemingsrecht

Lees verder

Overheidsrecht

Lees verder

Onze partners en
opdrachtgevers

quote

Voorziet u problemen of heeft u juridisch advies nodig? Betrek ons erbij

Gerrit Beekman

ADVOCAAT

Bouwrecht
Contractenrecht
Insolventierecht
Vastgoedrecht

ADVOCAAT