Robers Advocaten

Nieuws

Vacature

Wij zijn Robers Advocaten in Hengelo. Een regionaal kantoor met mooie klanten. De praktijk is verdeeld in twee secties. De ene richt zich op arbeidsrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht. De andere sectie is gespecialiseerd in vastgoed- en omgevingsrecht. Bij Robers werken advocaten die bewust kiezen voor kleinschaligheid en een goede work-life balance. De cultuur kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid, samenwerken en ondernemen. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan voorop...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Overheid verkoopt onroerende zaak

Overheid verkoopt onroerende zaak Op 26 november jl. heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen voor de “civiele” overheidsrechtspraktijk (ECLI:NL:HR:2021:1778)...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Geen mondkapje, geen baan?

Begin dit jaar oordeelde de rechter dat een werkgever terecht was overgegaan tot non-actiefstelling én het opschorten van het loon van een werknemer die weigerde een mondkapje te dragen op de werkvloer. Onlangs oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Noord Holland (ECLI:NL:RBNHO:2021:10055) dat als een werknemer stelselmatig weigert een mondkapje te dragen tijdens zijn werkzaamheden dit tevens een redelijke grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Kritiek op coronabeleid op social media, een reden voor ontslag?

Kritiek op coronabeleid op social media, een reden voor ontslag? Iedereen kent het wel, de discussie omtrent het landelijk corona- en vaccinatiebeleid. De één vindt dat het zo moet, de ander weer anders. Maar geeft het publiekelijk uiten van kritiek op het coronabeleid en mensen waarschuwen over de gevaren van de vaccinatie op LinkedIn een grond voor het ontbinden voor de arbeidsovereenkomst? Ja, zegt de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2021:4701). De uitlatingen van werkneemster waren namelijk zó verstrekkend dat collega’s werden uitgemaakt voor oorlogsmisdadigers en er werden vergelijkingen getrokken met Jodenvervolging...

Lees verder
Robers Advocaten

Nieuws

Sneller schuldenvrij door de pilot toevoeging Wsnp

Op 1 mei 2021 is de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) van start gegaan. Met deze regeling kunnen mensen met problematische schulden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand een Wsnp-bewindvoerder inschakelen voor hulp bij het schuldhulpverleningstraject. Robers Advocaten neemt deel aan deze pilot. Voor de persoon met schulden (schuldenaar) belooft dit een soepelere doorstroming naar de Wsnp en dus sneller een schuldenvrije toekomst..

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Standaard verbod op nevenwerkzaamheden

Het arbeidsrecht is continue in beweging. Is het niet vanuit onze eigen overheid, dan worden er wel vanuit Europa allerlei nieuwe regels opgelegd. Onlangs heeft de minsterraad ingestemd met de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bevordert beter voorspelbare werkgelegenheid en zorgt voor aanpassingsvermogen van arbeidsvoorwaarden op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de richtlijn voor betere levens- en arbeidsomstandigheden. Het is nu wachten op de publicatie van het officiële wetsvoorstel, dat nog ter goedkeuring langs de Tweede en Eerste Kamer zal gaan...

Lees verder
Robers Advocaten

Blog

Vanaf augustus 2022 betaald ouderschapsverlof

In de op 2 augustus 2019 vastgestelde Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (richtlijn (EU) 2019/1158) is bepaald dat ouderschapsverlof ten minste twee maanden betaald moet zijn. Dit betekent dat de Nederlandse wet moet worden aangepast...

Lees verder
Robers Advocaten

Uit de praktijk

De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar ziekte, wat nu?

Als werkgever ben je ook tijdens ziekte verplicht het loon door te betalen. Er zijn weinig landen die zo’n lange loondoorbetalingsverplichting kennen als Nederland, namelijk twee jaar...

Lees verder
Robers Advocaten

Uit de praktijk

Vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op diverse manieren eindigen. Eén daarvan is een beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken, zonder de kantonrechter of het UWV in te hoeven schakelen, afspraken…

Lees verder

Ons verhaal

Mensen schakelen een advocaat veelal in als een situatie uit de hand loopt. Als zij niet langer zonder kunnen. Een rechtszaak is pittig, kost veel energie en geld. Liever helpen wij u een rechtsgang voorkomen met juridisch advies en een oplossingsgerichte aanpak door ervaren advocaten. Betrek ons tijdig bij juridische problemen om samen erger te voorkomen. En als dat nodig is voor uw zaak, gaan we er natuurlijk stevig en slagvaardig in. We zoeken samen de beste oplossing.

Meer over ons

Wij helpen met

Vastgoedrecht

Lees verder

Arbeidsrecht

Lees verder

Ondernemingsrecht

Lees verder

Overheidsrecht

Lees verder

Onze partners en
opdrachtgevers

quote

Voorziet u problemen of heeft u juridisch advies nodig? Betrek ons erbij

Gerrit Beekman

ADVOCAAT

Bouwrecht
Contractenrecht
Insolventierecht
Vastgoedrecht

ADVOCAAT