Op 1 mei 2021 is de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) van start gegaan. Met deze regeling kunnen mensen met problematische schulden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand een Wsnp-bewindvoerder inschakelen voor hulp bij het schuldhulpverleningstraject. Robers Advocaten neemt deel aan deze pilot. Voor de persoon met schulden (schuldenaar) belooft dit een soepelere doorstroming naar de Wsnp en dus sneller een schuldenvrije toekomst.

Positief voor schuldenaar en schuldeiser

Een wettelijke schuldsanering (Wsnp) is een positieve manier om schulden te saneren, zowel voor schuldenaar als zijn/haar schuldeisers. De Wsnp geeft voor de schuldenaar een volledige schone lei, ongeacht of een schuldenlijst volledig en correct is. In andere schuldregelingen blijkt achteraf vaak een (groot) deel van de schulden niet te zijn gesaneerd. Na de Wsnp geen verrassingen meer! In de Wsnp worden alle boedelbestanddelen meegenomen en wordt in vergelijking met een minnelijk traject gemiddeld twee tot drie keer meer gespaard voor schuldeisers (ná aftrek van kosten). De Wsnp is zeer succesvol, in 93% van de gevallen eindigt de Wsnp met een schone lei.

Wsnp aanvragen

De gebruikelijke weg is dat iemand met problematische schulden zich meldt bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Sinds 1 mei 2021 kan de Wsnp bewindvoerder ook middels gefinancierde rechtsbijstand het schuldhulpverleningstraject uitvoeren en een verzoekschrift Wsnp indienen. Helaas kan niet iedereen geholpen worden bij de gemeente. Dit kan verschillende redenen hebben per gemeente. Dit geldt bij de aanvraag van een toevoeging door de Wsnp bewindvoerder niet.

De Wsnp biedt bescherming tegen beslag op inkomen en andere goederen, woningontruiming en afsluiting van nutsvoorzieningen, al vanaf het moment dat de Wsnp is aangevraagd. De Wsnp is ook toegankelijk voor ZZP’ers. Het is niet nodig eerst de eigen woning te verkopen. Een rechter-commissaris ziet toe op het verloop van de Wsnp, de inspanningen van de schuldenaar en de werkzaamheden door de bewindvoerder.

Robers Advocaten heeft géén wachtlijsten voor een intake, er is sprake van korte lijnen, persoonlijke aandacht, maatwerk en een gedegen advies afgestemd op de persoonlijke situatie. Door de kortere doorlooptijd van het gehele traject, verhoogt dit de kans op toelating tot de Wsnp en succesvolle schuldhulp. Dit is voor zowel schuldeisers als de schuldenaar beter.

De pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp is een oplossing voor mensen die niet via de reguliere weg geholpen kunnen worden. Heeft uw werknemer schulden of heeft u als beschermingsbewindvoerder of schuldhulpverlener een dossier waar u niet verder mee komt, neem dan contact op met mij.

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

foto-teamlid

Meer weten?
Marjolein Gresnigt helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
m.gresnigt@robersadvocaten.nl