intro-foto

Van collega tot tegenspeler
Financiële belangen zijn groot en de menselijke kant maakt conflicten voor de ruziënde partijen energievretend. Van collega tot tegenspeler, zo kan een situatie escaleren. Arbeidsrecht is een vak apart dat wij fantastisch vinden. Wij zijn uw partner die conflicten in de kiem kan smoren. Staan u met raad en daad bij als u dat nodig heeft, als werknemer, werkgever, HR-manager, directeur of bestuurder.

Een eenduidige arbeidsovereenkomst
Interpretatieverschillen in een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer komen vaak pas tot uiting bij de beëindiging ervan. Hoe zit het ook alweer met dat concurrentiebeding? Waarop kunt u zich beroepen bij ontslag? Is er grond voor ontslag? Wat zijn de spelregels als er gereorganiseerd moet worden? Wat staat er in een sociaal plan? In de publieke sector gelden nog steeds andere aanstellings-, ontslag- en wachtgeldregelingen. Natuurlijk weten onze ervaren advocaten van de hoed en de rand. We doen graag ons best een procedure te voorkomen en een arbeidsconflict in goed overleg voor u te beslechten.

foto-teamlid

Meer weten?
Renate Kroeze helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
r.kroeze@robersadvocaten.nl