Het overlijden van een collega, een werknemer, heeft binnen de onderneming grote impact. Het is goed om daar bij stil te staan. Ook moet er door een werkgever een aantal zaken geregeld worden. Zaken waar je wellicht niet direct bij stil staat, daarom deze blog.

Overlijdensuitkering
Allereerst hebben nabestaanden van een werknemer recht op een zogenaamde overlijdensuitkering (artikel 7:674 lid 2 BW). De hoogte is wettelijk vastgesteld op (kortweg) minimaal één maand loon, vermeerderd met vakantietoeslag. Het is toegestaan om meer te voldoen, hetgeen ook in een cao kan zijn vastgesteld. In sommige cao’s bedraagt de overlijdensuitkering zelfs drie maandsalarissen.

Einde van de arbeidsovereenkomst, de eindafrekening
Daarnaast eindigt de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer van rechtswege (7:674 lid 1 BW). Moet er dan ook nog een eindafrekening van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de uitbetaling van de door deze werknemer opgebouwde en nog niet genoten vakantiedagen en vakantietoeslag? Die vraag kan sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2014 met ‘ja’ worden beantwoord. Er dient aan de nabestaanden een eindafrekening van de arbeidsovereenkomst te worden voldaan.

Ontslagbeschikking
En wat geldt nu als er voor het overlijden van de werknemer al sprake was van een rechterlijke uitspraak die de arbeidsovereenkomst ontbindt?  De datum van de uitspraak ligt weliswaar voor het overlijden, maar de einddatum van de arbeidsovereenkomst ligt daarna. De Hoge Raad heeft bepaald dat in deze situatie de ontslagvergoeding dan aan de nabestaanden dient te worden voldaan, vanwege de rechtszekerheid.

Beëindigingsovereenkomst
Geldt dit ook als er tussen de werkgever en de werknemer al een beëindigingsovereenkomst was gesloten met een einddatum in de toekomst (en als de werknemer dus voor deze einddatum komt te overlijden)?  Hierover kan een uiterst pijnlijke discussie ontstaan. Om die reden kan het zinvol zijn om hierover expliciet iets in de overeenkomst op te nemen. Daarmee voorkom je onduidelijkheid aan beide zijden, juist in een periode van verdriet en rouw.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd.

foto-teamlid

Meer weten?
Renate Kroeze helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
r.kroeze@robersadvocaten.nl