Iedereen kent het wel, de discussie omtrent het landelijk corona- en vaccinatiebeleid. De één vindt dat het zo moet, de ander weer anders. Maar geeft het publiekelijk uiten van kritiek op het coronabeleid en mensen waarschuwen over de gevaren van de vaccinatie op LinkedIn een grond voor het ontbinden voor de arbeidsovereenkomst? Ja, zegt de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2021:4701). De uitlatingen van werkneemster waren namelijk zó verstrekkend dat collega’s werden uitgemaakt voor oorlogsmisdadigers en er werden vergelijkingen getrokken met Jodenvervolging.

De casus
Niet alleen maatschappelijk leidt het coronabeleid tot botsingen, maar ook op de werkvloer. Een werkneemster van een zorginstelling werd ontslagen vanwege verwijtbate uitlatingen over het coronabeleid. De zorginstelling richt zich op ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, jongere mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben. De bewoners werden door de verpleegkundigen zelf in-house gevaccineerd tegen corona. Werkneemster, afgestudeerd in biomedische wetenschappen, had een hoge functie binnen de zorginstelling. In uitoefening van haar functie was zij online veel bezig met het delen en ontwikkelen van kennis. Werkneemster liet zich op LinkedIn regelmatig kritisch uit over het huidige corona- en vaccinatiebeleid. Dit varieerde van ‘waarschuwingen over de vaccinatie’ tot ‘het beschouwen van degene die de vaccinaties plaatsten als oorlogsmisdadigers’.

Werkgever wil dat de werkneemster ermee stopt
Alle redenen voor werkgever om het gesprek aan te gaan met de werkneemster. Hierbij benadrukt de werkgever dat de werkneemster als privépersoon recht heeft op haar eigen mening. Maar, op haar LinkedIn profiel staat vermeld dat zij voor werkgever werkt. Dit in combinatie met het feit dat ‘LinkedIn een professioneel netwerk is waar veel professionele contacten van de zorginstelling met haar berichten geconfronteerd worden’ en de uitlatingen van werkneemster ‘haaks staan op het beleid van de organisatie en daarmee potentieel schadelijk zijn’ vindt de werkgever de uitlatingen onacceptabel. Toch gaat werkneemster door met haar berichten, ondanks dat werkgever haar meerdere keren dringend verzoekt te stoppen met deze uitingen via LinkedIn. De inzet van mediation leidt evenmin tot een oplossing, waardoor werkgever zich genoodzaakt voelt om een ontslagprocedure bij de rechtbank te voeren.

De kantonrechter geeft toestemming
De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster vanzelfsprekend recht heeft op vrije meningsuiting, maar dat dit niet onbegrensd is, ook niet in de arbeidsrelationele sfeer. Waar de grens ligt, hangt af van de aard van de meningsuiting, de motieven van de werkneemster en de schade voor de werkgever bij de uitlatingen. Zo waren de waarschuwingen over de gevaren van het vaccineren tegen corona toelaatbaar, omdat deze tot doel hadden de discussie te voeren over het vaccinatiebeleid en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Anders was dit voor de vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Deze berichten waren specifiek gericht tegen de mensen die meewerkten aan het landelijke en ook door werkgever uitgevoerde (vaccinatie)beleid. Deze uitlatingen gaan dan ook voorbij aan de kwalificatie ‘gematigd, opiniërend en/of informatief en gericht op kennisdeling en/of uitwisseling van standpunten’. Deze berichten waren niet noodzakelijk voor werkneemster om haar doel te bereiken, maar wel kwetsend voor collega’s en werkgever. En omdat dit alles op een zakelijke social media platform plaatsvond, heeft werkneemster gehandeld in strijd met goed werknemerschap. Vrijheid van meningsuiting was ondergeschikt aan het goed werknemerschap.

Het dienstverband wordt dan ook ontbonden op grond van verwijtbaar handelen. Werkneemster ontving wel een transitievergoeding van bijna € 5.000,-.

Er zullen meer zaken volgen die te maken hebben met coronavaccinatie. Kun je een (zorg)medewerker ontslaan die vaccinatie of (zelf)test weigert? Of heb je andere vragen over het vaccinatiebeleid in jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten.
……………………..

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd.