intro-foto

Het bestemmingsplan bepaalt waar een functie is toegestaan of niet. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) kan een gemeente een coffeeshop niet in het bestemmingsplan toestaan. Dat komt omdat coffeeshops op grond van de Opiumwet verboden zijn. De gemeente Amsterdam heeft een bestemmingsplan vastgesteld waarin coffeeshops expliciet worden verboden. In een uitspraak van 6 april 2022 buigt de Afdeling zich over de vraag of dat kan.

De casus

Best Friends Zuid Oost B.V. wil op het kruispunt Holterbergweg met Herikerbergweg in Amsterdam een coffeeshop bouwen. Zij vraagt een omgevingsvergunning voor de vestiging van een coffeeshop met ‘droge horeca’. Dat is horeca waar geen alcohol wordt geschonken. Het bestemmingsplan staat die vorm van horeca toe. Burgemeester en wethouders van Amsterdam verlenen de gevraagde vergunning. Het bestemmingsplan bevat echter ook een bepaling die de vestiging van een coffeeshop op dat perceel expliciet verbiedt. Certitudo bezit enkele panden in de buurt van de te bouwen coffeeshop. Zij is het met de vergunning niet eens. De zaak komt eerst bij de rechtbank. De rechtbank vindt dat de gemeente in het bestemmingsplan niet mocht bepalen dat een coffeeshop is verboden. Certitudo gaat in hoger beroep bij de Afdeling. Daar voert Certitudo aan dat als het niet mogelijk is om in een bestemmingsplan een coffeeshop toe te staan, dat niet wil zeggen dat het ook niet mogelijk is om een coffeeshop expliciet te verbieden. Volgens Certitudo kan een coffeeshop dus expliciet in het bestemmingsplan worden verboden.

Oordeel Afdeling

De Afdeling geeft Certitudo gelijk. De Afdeling is van oordeel dat een dergelijk verbod  in overeenstemming is met de Opiumwet. Een gemeente kan in het bestemmingsplan dus een coffeeshop expliciet verbieden. De vergunning van Best Friends Zuid Oost B.V. wordt vernietigd.

Wat betekent de uitspraak

De uitspraak laat zien dat een gemeente in het bestemmingsplan een verbod van functies mag opnemen die in strijd zijn met de wet. Coffeeshophouders moeten er rekening mee houden dat gemeenten deze casus als voorbeeld nemen. In bestemmingsplannen zal dus steeds vaker een expliciet verbod op coffeeshops worden opgenomen.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

foto-teamlid

Meer weten?
Erik Averdijk helpt u graag verder.


Telefoon 074-2909199
e.averdijk@robersadvocaten.nl