Na Kamervragen in 2019 over het door werkgevers steeds vaker “gebruiken” van het concurrentiebeding om in een krappe arbeidsmarkt werknemers aan zich te houden, is er uitgebreid onderzoek geweest naar de werking van het concurrentiebeding, ook rekening houdend met de eerdere aanbevelingen van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap).

Op 25 juni 2021 zijn de onderzoeksresultaten hiervan gepresenteerd en kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • 1 op de 3 werkgevers hanteert een concurrentiebeding, vaak als standaardclausule;
  • Het concurrentiebeding wordt zelden ingeroepen, maar heeft wel een afschrikeffect, terwijl eigenlijk een argument voor het gebruik van een concurrentiebeding ontbreekt.
  • 1 op de 3 werkgevers hanteert ook een concurrentiebeding om de uitstroom van personeel te voorkomen, hoewel dat feitelijk oneigenlijk gebruik is. Het gebruik van het concurrentiebeding heeft dus invloed op de arbeidsmobiliteit van werknemers;
  • Het doel van een concurrentiebeding is niet altijd helder voor een werknemer;
  • Er wordt niet veel geprocedeerd over een concurrentiebeding. De uitkomst van een rechtszaak is ook lastig in te schatten. Dat leidt tot veel (rechts)onzekerheid bij werknemers. Er wordt veel geschikt buiten de rechtbank om, waarbij vaak het concurrentiebeding alsnog wordt geschorst;
  • Werkgevers zien het concurrentiebeding als belangrijk instrument voor bescherming van relaties en informatie. Een mogelijk alternatief kan zijn het uitsluitend mogelijk maken van het concurrentiebeding voor contracten voor onbepaalde tijd, een verplichte maximumduur of zelfs een compensatieregeling;
  • De meeste lidstaten van de Europese Unie kennen aanvullende regels bij het hanteren van een concurrentiebeding, denk aan een compensatieplicht en/of een beperkte (wettelijke) duur van het beding.

Het rapport geeft in ieder geval nogmaals aan dat het concurrentiebeding in de huidige arbeidsmarkt wijziging behoeft. Uit het onderzoeksrapport komt duidelijk naar voren dat de huidige werking en inzet van het concurrentiebeding, naast de eerdere aanbevelingen van de Commissie Borstlap voor herziening van het arbeidsrecht, wel degelijk aanleiding geven om het concurrentiebeding kritisch te bekijken. Verschillende opties zullen verder worden uitgewerkt, waarna de Kamer zal worden geïnformeerd. Zodra er meer ontwikkelingen zijn, zullen wij uiteraard daarover berichten!

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

 

Renate Kroeze, 8-9-2021

 

foto-teamlid

Meer weten?
Renate Kroeze helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
r.kroeze@robersadvocaten.nl