Zoals eerder gemeld in een blog hebben ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Het huidige kabinet wil dat mensen meer keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk en heeft daarom besloten de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof te verhogen van 50% naar 70% van het dagloon vanaf 2 augustus a.s.

Ouders kunnen betaald ouderschapsverlof aanvragen als de 9 weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste 7 levensjaren van een kind. Als niet alle 9 weken betaald verlof in dat eerste jaar worden opgenomen, kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Voor de duidelijkheid: deze 17 weken zijn dus onbetaald. Overigens blijft het voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar gezamenlijk aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in een CAO.

Vanaf 2 augustus 2022 kan de werkgever een uitkering voor betaald ouderschapsverlof (WAZO-uitkering) aanvragen. Dat dient via de Verzuimmelder of Digipoort van het UWV te geschieden. Mocht digitaal niet mogelijk zijn, dan kan bij het UWV ook het formulier “aanvragen WAZO-uitkering” worden gedownload.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.  

foto-teamlid

Meer weten?
Renate Kroeze helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
r.kroeze@robersadvocaten.nl