Juridische vraagstukken over de grond en
de gebouwen die op die grond zijn geplaatst

huis_pms

Vastgoed

Wie zich begeeft in de wereld van het vastgoed krijgt te maken met juridische vraagstukken over grond en over de gebouwen op die grond. Denk: kwesties inzake eigendomsrechten van huizen, geharrewar rondom verhuurcontracten of complexe regelgeving bij de aanleg van (water)wegen.

Door tijdig goed advies in te winnen, voorkomt u discussies. Een relatief kleine investering in het voortraject betekent dan ook vaak een grote kostenbesparing in een later stadium.

Binnen het vastgoed maken wij onderscheid tussen de volgende vakgebieden:

Bent u ondernemer, particulier of werkt u bij een overheidsinstantie? Gun uzelf het gemak van een juridisch deskundige en leg uw vraag voor aan Gerrit Beekman of Herm Jan Robers. Contact opnemen via onze algemene contactgegevens kan natuurlijk ook.