Juridische vraagstukken over de grond en
de gebouwen die op die grond zijn geplaatst

huis_pms

Vastgoed

Wie zich begeeft in de wereld van het vastgoed krijgt te maken met juridische vraagstukken over grond en over de gebouwen op die grond. Denk: kwesties inzake eigendomsrechten van huizen, geharrewar rondom verhuurcontracten of complexe regelgeving bij de aanleg van (water)wegen.

Door tijdig goed advies in te winnen, voorkomt u discussies. Een relatief kleine investering in het voortraject betekent dan ook vaak een grote kostenbesparing in een later stadium.

Binnen het vastgoed maken wij onderscheid tussen de volgende vakgebieden:

Bent u ondernemer, particulier of werkt u bij een overheidsinstantie? Gun uzelf het gemak van een juridisch deskundige en leg uw vraag voor aan Herm Jan Robers. Contact opnemen via onze algemene contactgegevens kan natuurlijk ook.