intro-foto

Investeren in het voortraject
Een relatief kleine investering in het voortraject betekent vaak een grote kostenbesparing in een later stadium. Over vastgoedontwikkeling en bouwprojecten adviseren we opdrachtgevers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, aannemers, architecten, constructeurs, pandeigenaren, beleggers, kopers en huurders.

Perspectief in vastgoedprojecten
Wie draait op voor de kosten bij een bouwvertraging? Wat wordt bedoeld met een bepaling in het bouwbesluit? Mag u wijzigingen aanbrengen in een huurwoning? Kunt u een huurder uit huis laten zetten? Wat betekent erfpacht als u uw huis wilt verkopen? Wie is verantwoordelijk voor gebouwschade? Hoe financiert u een vastgoedontwikkeling? Geen vastgoedontwikkeling is gelijk en elke belanghebbende heeft specifieke juridische vragen. Wij hebben ervaring vanuit uiteenlopende invalshoeken en begeleiden u bij een vastgoedontwikkeling.

foto-teamlid

Meer weten?
Gerrit Beekman helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
g.beekman@robersadvocaten.nl