Juridische vraagstukken over de grond en
de gebouwen die op die grond zijn geplaatst

Zakelijke rechten en erfdienstbaarheden

Zakelijke rechten betreffen rechten die op een bepaalde zaak rusten en niet gekoppeld zijn aan een persoon of een instantie. Zakelijke rechten zijn onder andere rechten op het gebied van:

  • Eigendom
  • Mede-eigendom
  • Vruchtgebruik
  • Gebruik
  • Bewoning
  • Erfpacht
  • Opstal
  • Appartementsrechten

Op al deze gebieden staan wij diverse partijen bij. Door te sparren, te begeleiden, te adviseren of te procederen. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Loop dan eens bij ons binnen.