Juridische vraagstukken over de grond en
de gebouwen die op die grond zijn geplaatst

Bouwrecht

Bouwrecht omvat alle processen die te maken hebben met bouwen:

  • Regels en overeenkomsten tussen verschillende bij de bouw betrokken partijen, zoals de architect, de constructeur, de aannemer en de opdrachtgever.
  • Regels voor het bouwproces zelf, zoals het Bouwbesluit.

Wij staan alle bij een bouwproces betrokken partijen bij. Vaak zijn dat aannemers of opdrachtgevers die behoefte hebben aan juridische advisering en begeleiding en eventueel aan bijstand in procedures.

Wilt u ook meer weten over onze dienstverlening op het gebied van het bouwrecht, dan kunt u terecht bij Gerrit Beekman en  Herm Jan Robers.