Rechtsbijstand voor ondernemingen, instellingen en ook
particulieren, noodzakelijk als gevolg van overheidsbesluiten

Toezicht en Handhaving

Middels Toezicht en Handhaving waakt de overheid over de naleving van wetten en regels. Als zij een overtreding constateert, dan is ze in principe verplicht om daartegen handhavend op te treden. In principe, want er bestaan enkele belangrijke uitzonderingen, en voor de toezichthouders gelden duidelijke spelregels.

Handhaving volgt dus op een overtreding. Er moet vastgesteld worden wie de overtreder is van de geschonden norm en of de norm daadwerkelijk geschonden is. Dit leidt met enige regelmaat tot discussies met de overheid.

Een handhavingstraject is ingrijpend. Het kan verstrekkende gevolgen hebben en hoge kosten met zich meebrengen. Wij staan u graag bij met advies en/of bij het voeren van een procedure over:

  • Bouwstop en stillegging
  • Intrekking van vergunningen
  • Bestuurlijke boete
  • Last onder bestuursdwang
  • Last onder dwangsom
  • Gedogen
  • Invordering en kostenverhaal

 

Dreigt u in een handhavingsdiscussie terecht te komen of bent u daar al in verzeild geraakt? Neem vrijblijvend contact op met Herm Jan Robers of bel ons via telefoonnummer 074 – 290 91 99.