Rechtsbijstand voor ondernemingen, instellingen en ook
particulieren, noodzakelijk als gevolg van overheidsbesluiten

Subsidies

De Nederlandse overheid verstrekt jaarlijks miljarden euro’s aan subsidies. Daarmee geeft ze sturing aan haar beleid. Soms noemt de overheid een geldstroom geen subsidie, maar bijvoorbeeld een bijdrage, uitkering of financiering. Ook dan kan wel degelijk sprake zijn van een subsidie. Welke wetten en regels van toepassing zijn, hangt af van de juridische kwalificatie.

Loopt u tegen problemen aan bij het doen van uw subsidieaanvraag? Zijn bepaalde zaken rondom uw subsidie niet duidelijk? Of wordt uw subsidie lager vastgesteld, ingetrokken of teruggevorderd? Bij bepaalde omstandigheden kunt u het besluit van de overheid aanvechten.

Wij adviseren en procederen over de volgende onderwerpen:

  • Afbakening van het subsidiebegrip
  • Subsidieaanvraag, -verlening of -vaststelling
  • Weigeringsgronden
  • Subsidieplafond en verdelingsmaatstaf
  • Subsidie met uitvoeringsovereenkomst
  • Intrekking, wijziging of terugvordering
  • Meerjarige subsidies
  • Subsidievoorwaarden
  • Verplichtingen subsidieontvanger

Heeft u behoefte aan verhelderend gesprek? Neem vrijblijvend contact op met Herm Jan Robers of bel ons via telefoonnummer 074 – 290 91 99. Dan adviseren wij u over de beste aanpak.