Rechtsbijstand voor ondernemingen, instellingen en ook
particulieren, noodzakelijk als gevolg van overheidsbesluiten

Onteigeningsrecht

Eigendom is in Nederland het meest verregaande recht waar in beginsel door niemand inbreuk op gemaakt kan en mag worden. Een uitzondering daarop is het onteigeningsrecht. Op basis van de onteigeningswet kan de overheid een burger of een bedrijf verplichten zijn eigendom te verkopen aan die overheid. Uiteraard is de procedure die daaraan vooraf gaat voorzien van allerlei regels en voorschriften waar de overheid zich aan moet houden.

Robers Advocaten begeleidt dergelijke onteigeningsprocedures waarbij altijd de samenwerking wordt gezocht met een onteigeningsdeskundige die ervaring heeft met het bepalen van de omvang van de schade die wordt geleden als gevolg van een onteigening.