Rechtsbijstand voor ondernemingen, instellingen en ook
particulieren, noodzakelijk als gevolg van overheidsbesluiten

Omgevingsrecht: ruimtelijke ordening en milieu

Omgevingsrecht is de verzamelnaam voor het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht. Omgevingsrecht omvat alle wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Wij adviseren, begeleiden en procederen op alle deelgebieden die onder het omgevingsrecht vallen. Denk aan bouwen, slopen, het gebruik van een pand of een perceel of grondexploitatie. Maar ook aan het oprichten of aanpassen van een milieu-inrichting, aan natuurbescherming en aan andere milieuaspecten zoals geur, grond, geluid, luchtkwaliteit en water.

Ons cliëntenbestand is divers. Wij treden op voor vastgoedeigenaren en –beheerders, beleggers, aannemers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten, makelaars, woningbouwcorporaties en particulieren.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Stuur dan een e-mail naar Herm Jan Robers of bel ons: 074-290 91 99.