Rechtsbijstand voor ondernemingen, instellingen en ook
particulieren, noodzakelijk als gevolg van overheidsbesluiten

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Soms heeft een overheidsbesluit of –maatregel verstrekkende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het ten onrechte weigeren van een vergunning, het wijzigen van het bestemmingsplan, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of het niet tijdig nemen van een beslissing. Maar ook aan beslissingen die ze neemt in haar rol als wegbeheerder, als eigenaar van gebrekkige opstallen of als toezichthouder. In een aantal gevallen dient de overheid de verrichte schade te vergoeden.

Nu zijn er verschillende manieren om de overheid aansprakelijk te stellen. Het is dan wél van belang dat u de juiste route volgt. Heeft u schade geleden en wilt u weten wat uw verhaalsmogelijkheden zijn? Of dreigt u schade te lijden en wilt u op voorhand advies? Schakel dan Herm Jan Robers in. Dan weet u zeker dat u goed zit.