Rechtsbijstand voor ondernemingen, instellingen en ook
particulieren, noodzakelijk als gevolg van overheidsbesluiten

leeuw_pms

Overheidsrecht

Overheidsrecht omvat de wetten en regels waarmee de overheid onze samenleving bestuurt. Complexe materie waarbij ook uiteenlopende belangen en ongeschreven regels een rol spelen. Dat vergt actuele kennis, een oplossingsgerichte insteek én jarenlange ervaring. Kortom: vakmanschap dat u vindt bij Robers Advocaten.

De ene keer bereiken wij oplossingen door goed overleg. De andere keer procederen wij voor u op het scherpst van de snede. En soms bent u al geholpen met alleen advies.

Binnen het overheidsrecht heeft ons kantoor zich met name toegelegd op de volgende specialisaties:

In de meeste procedures in het overheidsrecht bestaat geen verplichting om een advocaat in te schakelen. Anders dan in het civiele recht kunnen partijen zelf bezwaar- en beroepschriftprocedures voeren. Desalniettemin worden wij vaak ingeschakeld, soms om op de achtergrond te begeleiden en adviseren, maar ook om op het scherpst van de snede te procederen over de vraag of een overheidsbesluit al dan niet in stand moet blijven. Wij hebben ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures bij gemeenten, provincies, rechtbanken en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Graag lichten wij een en ander verder toe. U kunt telefonisch contact opnemen met Herm Jan Robers, dan wel een e-mail sturen aan hj.robers@robersadvocaten.nl.