Door een goede samenwerking, op basis van gezond verstand,
betrouwbaarheid en deskundigheid ondernemers ondernemer laten zijn

Vennootschapsrecht, fusies en overnames

Als ondernemer moet u kiezen op welke wijze u uw onderneming wilt drijven. Bijvoorbeeld als eenmanszaak, in een vennootschap onder firma of misschien toch in een besloten vennootschap. Welke keuze u ook maakt, u maakt ‘m in elk geval bewust en weloverwogen. Want uw advocaat heeft u goed ingelicht over de voor- en nadelen van elke vorm en blijft u bij groei of krimp bijstaan met advies over vennootschapsrecht. Een hele zorg minder.

Fusies en overnames

Een fusie of een overname is altijd spannend. Er zijn grote belangen mee gemoeid. Vaak niet alleen financiële, maar ook persoonlijke. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak en goed advies. Bij Robers Advocaten vindt u dan een specialist met ervaring. Iemand die op het scherpst van de snede kan onderhandelen als het nodig is en altijd handelt in het belang van de klant.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van:

  • De vennootschappelijke huishouding, oftewel: corporate governance
  • Ontbinding van vennootschappen
  • Participaties
  • Fusies en splitsingen
  • Overnames en desinvesteringen
  • Opvolging in het (familie)bedrijf
  • Samenwerkingsovereenkomsten zoals joint ventures
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Geschillen binnen de onderneming, onder meer tussen aandeelhouders en bestuur

Meer weten? Maak kennis met één van onze specialisten op het gebied van vennootschapsrecht, fusies en overnames: Marieke van der Lee.