Vroegtijdige advisering van werkgevers en
werknemers om escalatie en problemen te voorkomen

Ontslagrecht

Het arbeidsrecht kent een zogenaamd gesloten stelsel van het ontslagrecht. Dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst slechts op vier in de wet genoemde manieren kan eindigen, namelijk:

  1. Van rechtswege -bij overlijden van de werknemer of het verlopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd-
  2. Met wederzijds goedvinden –via een beëindigingsovereenkomst-
  3. Na opzegging door werkgever of werknemer -waaronder ook het ontslag op staande voet, en de procedure bij het UWV-
  4. Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter

Wij bieden begeleiding in al deze processen en maken steeds opnieuw een keuze voor de beste aanpak. Wij zijn er daarbij trots op dat we in veel gevallen niet eens hoeven te procederen, maar een goede oplossing vinden waar beide partijen tevreden over zijn.

Zit u met een vraag over ontslag en heeft u advies nodig? Neem dan rechtstreeks contact op met Renate Kroeze of Marieke van der Lee.