Vroegtijdige advisering van werkgevers en
werknemers om escalatie en problemen te voorkomen

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht is het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen zoals gemeenten, provincies, waterschappen en politie. Het is daarnaast van toepassing bij veel onderwijsinstellingen.

Het ambtenarenrecht is gecompliceerder dan gewoon arbeidsrecht omdat het ook raakvlakken heeft met burgerlijk recht en bestuursrecht. Zo zijn er grote verschillen voor wat betreft aanstellings-, ontslag- en wachtgeldregelingen. Bovendien geldt veelal per sector een specifieke rechtspositieregeling.

Gun uzelf daarom het gemak van een specialist met juridische kennis. Iemand die u op heldere wijze adviseert en indien nodig begeleidt. Renate Kroeze en Marieke van der Lee zijn dagelijks bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.