intro-foto

Adviseur in omgevingsrecht
Aan de hand van de regels van het omgevingsrecht kan worden vastgesteld of een bepaalde ontwikkeling kan worden verwezenlijkt. Hierbij staan wij u graag bij als adviseur. Regelmatig komt het voor dat wij op de achtergrond adviseren. Aan de andere kant vragen sommige situaties eerder om een advocaat die in de adviesfase al meegaat naar de betrokken overheidsinstantie. Komt het tot een procedure, dan staan we u op het scherpst van de snede bij in bezwaarprocedures, in beroep bij rechtbanken en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorkomende situaties
Procedures kunnen te maken hebben met de leefomgeving. Als u zelf gaat ontwikkelen, bouwen, slopen of tegen de plannen van een ander bent. Ook kan er een conflict ontstaan over een overtreding die u al dan niet begaan heeft. Is het handhavend optreden van de overheid, een opgelegde sanctie of een intrekking van een vergunning terecht? Is aan u een dwangsom of een bestuurlijke boete opgelegd? Wordt een subsidie lager vastgesteld, ingetrokken of teruggevorderd? Heeft u ondersteuning nodig bij de vaststelling van een bestemmingsplan of omgevingsplan dat betrekking heeft op uw bedrijf of onroerende zaak? In deze uiteenlopende situaties staat Robers advocaten u graag bij. Hoe vroeger in het proces, hoe waardevoller voor u.

foto-teamlid

Meer weten?
Erik Averdijk helpt u graag verder.


Telefoon 074-2909199
e.averdijk@robersadvocaten.nl