De verschillen en overeenkomsten tussen de NOW en de NOW 2.0

28 mei, 2020 | geen reacties

Ruim twee maanden geleden kwam de overheid met een pakket aan steunmaatregelen om de Nederlandse economie en de bedrijven te ondersteunen en de banen en inkomens zo veel mogelijk te beschermen. Een van die regelingen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Zie voor informatie over deze regeling mijn eerdere blog.

Op 20 mei is bekend gemaakt dat de huidige NOW regeling (hierna: NOW 1.0) met een periode van 3 maanden wordt verlengd. De overheid streeft ernaar om de NOW 2.0 aan te kunnen vragen vanaf 6 juli 2020.

De NOW 2.0 heeft betrekking op de maanden juni, juli en augustus 2020. Het maakt in beginsel niet uit of je al een beroep hebt gedaan op de NOW 1.0. Indien je een eerste aanvraag doet kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Echter, indien je al wel een beroep hebt gedaan op de NOW 1.0 dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode die je toen hebt gekozen.

Daarnaast zijn er ook inhoudelijk een aantal wijzigingen in de NOW 2.0 ten opzichte van de huidige regeling. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten en wijzigingen.

Wat blijft hetzelfde?

 • Het te verwachten omzetverlies moet nog steeds minimaal 20% zijn en je houdt als werkgever de verplichting om 100% van het salaris door te betalen;
 • De tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom;
 • Het bedrag dat wordt betaald is in eerste instantie een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Na de vaststelling volgt een mogelijke nabetaling of terugvordering;
 • De verplichting om, indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, deze te informeren over de NOW-regeling;
 • De verplichting om een accountantsverklaring aan te leveren indien sprake is van een voorschot van    € 100.000,- of meer en bij een verwachte vast te stellen subsidie van € 125.000,- of meer en in geval gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de omzet op werkmaatschappijniveau te bepalen;
 • De wettelijke ontslagbescherming blijft bestaan.

Wat is anders?

 • De belangrijkste en de meest besproken wijziging is dat de 50% boete bij ontslag via het UWV verdwijnt. Als je dus als werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen een ontslagaanvraag indient bij het UWV, ben je geen boete meer verschuldigd;
 • Indien je meer dan 20 werknemers voor ontslag voordraagt, dan moet je de vakbonden betrekken (deze verplichting bestaat reeds op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag);
 • Je mag geen eigen aandelen inkopen en bonussen en dividend aan aandeelhouders, directie en bestuurders uitkeren over 2020 tot en met de (AVA)vergadering tot vaststelling van de jaarrekening. Het niet mogen uitkeren van bonussen geldt niet voor het uitkeren van bonussen aan personeel;
 • Je krijgt als werkgever de inspanningsverplichting om je werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of bij- of omscholing te volgen voor behoud van werk;
 • Als referentiemaand (de maand waarvan het loon als uitgangspunt wordt genomen voor de berekening van de subsidie) voor de NOW 2.0 geldt de maand maart 2020 (i.p.v. januari 2020).
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Bij de NOW 2.0 worden bedrijven met een seizoensgebonden patroon tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand voor de loonsom is gekozen voor maart, in plaats van januari. De aanpassing biedt uitkomst voor seizoensgebonden bedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden. Voor bedrijven met een seizoensgebonden patroon is ook een oplossing gezocht voor de NOW 1.0. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, de loonsom van maart als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

Mocht je als werkgever of als werknemer vragen hebben over deze nieuwe regeling of andere arbeidsrechtelijke vragen al dan niet als gevolg van de corona crisis, neem dan contact op zodat wij één en ander kunnen verhelderen en per specifieke situatie kunnen adviseren.

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *