Wet Werk en Zekerheid (vervolg)

20 juni, 2014 | geen reacties

Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben vanaf 1 januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dat is kort gezegd de kern van de Wet Werk en Zekerheid zoals die op 10 juni 2014 werd aangenomen in de Eerste Kamer.

Flexwerkers

Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, maar al na twee jaar een aanspraak op een vaste arbeidsovereenkomst. Dit is bedoeld om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin in opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken.

Daarbij wordt de tussenliggende periode, waarbinnen contracten opeenvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies, volgens de wetgever, worden tegengegaan en het gebruik van nuluren-contracten wordt beperkt. Tegelijkertijd wordt ook de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

Ontslag

Vanaf 1 juli 2015 komt er één vaste ontslagroute. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal altijd via het UWV moeten gaan. Ontslag om andere redenen zal via de kantonrechter gaan. Het verschil tussen de verschillende procedures zoals dat nu bestaat, komt daarmee te vervallen.

Wel is het zo dat alle werknemers vanaf 1 juli 2015 recht krijgen op een zogenaamde transitievergoeding als zij tenminste twee jaar in dienst zijn geweest. Deze transitievergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing. Voor kleinere bedrijven komt overigens een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege hun slechte financiële situatie. Deze transitievergoeding wordt maximaal € 75.000,- en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000,- per jaar.

WW-uitkering

De maximale duur van de WW wordt vanaf 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Feit is echter wel dat werkgevers en werknemers in de CAO afspraken kunnen maken om de WW-uitkering na 24 maanden aan te vullen.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *