Werktijdverkorting stopgezet, wat NOW?

19 maart, 2020 | geen reacties

Als gevolg van het coronavirus hebben tienduizenden bedrijven de afgelopen dagen een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Dinsdag 17 maart jl. maakte de overheid bekend dat deze regeling per direct is ingetrokken en dat zij met een nieuw pakket aan maatregelen komt.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Een van deze maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen, maar de exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Op dit moment is al wel duidelijk dat je als werkgever een aanvraag kunt indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Afhankelijk van het omzetverlies, kan dit oplopen tot maximaal 90% van de loonsom. Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dit voorschot kan gebruikt worden om de werknemers te betalen. Vervolgens wordt achteraf vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Om in aanmerking te komen voor de NOW gelden de navolgende voorwaarden:

  • Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich vooraf om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen;
  • Er wordt een omzetverlies van tenminste 20% verwacht;
  • Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Indien de aanvraag wordt toegekend, geldt de regeling voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan eenmalig verlengd worden voor een periode van nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Om in aanmerking te komen voor de NOW is niet vereist dat de werknemers moeten stoppen met werken. Over al dan niet (thuis)werken dienen dus afspraken te worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in de omzet. De tegemoetkoming bedraagt in ieder geval maximaal 90% van de loonsom. Uit de berichten van de overheid blijkt dat de volgende staffel wordt gehanteerd:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

In tegenstelling tot de Werktijdverkorting geldt de NOW ook voor werknemers met een oproepcontract of uitzendkrachten. Daarnaast is het voor werknemers goed om te weten dat:

  • het loon volledig moet worden doorbetaald;
  • er geen WW-rechten worden verbruikt (de tegemoetkoming staat los van de WW) en
  • alles via de werkgever loopt en je als werknemer niets hoeft te doen.

Mocht je als werkgever of als werknemer vragen hebben over deze nieuwe regeling of andere arbeidsrechtelijke vragen al dan niet als gevolg van de corona crisis, neem dan contact op zodat wij één en ander kunnen verhelderen en per specifieke situatie kunnen adviseren.

Wij werken momenteel grotendeels thuis, maar zijn zowel telefonisch als per mail goed bereikbaar.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

 

 

 

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *