Update Wet Arbeidsmarkt en Balans (WAB)

13 december, 2019 | geen reacties

Coulanceregeling premiedifferentiatie WW met betrekking tot schriftelijke arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2020 (invoering van de WAB) komt een werkgever in aanmerking voor een lage WW-premie als sprake is van een ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst).

Op 9 december 2019 verscheen een brief van de Minister van SZW over de administratieve vereisten voor de WW-premiedifferentiatie. In deze brief is aangegeven dat het mogelijk is, om de administratieve lasten voor werkgevers beperkt te houden, dat werkgevers niet een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst hoeven op te maken, maar ook kunnen volstaan met een schriftelijk door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

De Minister geeft de werkgevers daarom drie maanden extra de tijd om te voldoen aan deze administratieve vereisten om in aanmerking te komen voor deze lage WW-premie. Uiterlijk vóór
1 april 2020 dient ook voor deze werknemers de door de beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn, waaruit dan moet blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Wordt niet vóór 1 april 2020 aan deze voorwaarde voldaan, terwijl de arbeidsovereenkomst blijft voortduren, dan is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Kortom, het advies blijft: ga kritisch door de verschillende arbeidsovereenkomsten in de personeelsadministratie, zorg altijd dat er sprake is van een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst en als deze niet voorhanden is, zorg in ieder geval voor een ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

13 december 2019

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *