Berichten in december

Het ambtenarenrecht op de schop

8 december, 2016 | geen reacties

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar inmiddels is op 8 november 2016 het Wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren door de Eerste Kamer aangenomen. De bedoeling van de wet is om de rechtspositie van de ambtenaren en de andere werknemers zoveel mogelijk gelijk te laten zijn.

Arbeidsovereenkomst!

De ambtenaren hebben straks een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. In plaats van de huidige rechtspositieregelingen, komen er straks ook CAO’s voor de ambtenaren. De huidige aanstelling van een ambtenaar wordt straks omgezet in een arbeidsovereenkomst en nieuwe ambtenaren worden direct op basis van een arbeidsovereenkomst aangenomen. Op al deze arbeidsovereenkomsten is dan ook het “gewone” arbeidsrecht van toepassing in plaats van het huidige bestuursrechtelijk regime.

Ontslagrecht

Dit houdt in dat de overheidswerkgever bij een gewenst ontslag dit ontslag preventief dient voor te leggen aan het UWV, dan wel de kantonrechter. Dat is een enorm verschil met de huidige praktijk waarbij de overheidswerkgever kan volstaan met het (eenzijdig) nemen van een ontslagbesluit. Aan het ontslagbesluit kan bovendien een zogenaamde cocktail van ontgronden ten grondslag liggen. Dat is onder het nieuwe regime niet meer aan de orde. Er moet een redelijke grond zijn voor ontslag.

De ambtelijke status blijft echter ongewijzigd. Iedere medewerker in dienst van de overheid blijft dus ambtenaar en daarvoor gelden nog wel enkele specifieke regels. Denk bijvoorbeeld aan het afleggen van de eed of gelofte. Een aantal ambtenaren zijn uitgesloten van deze wetgeving, namelijk de politie- en defensieambtenaren, de rechtelijke macht, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders. Zij behouden hun publiekrechtelijke aanstelling.

Wanneer?

Overigens is het nog wel onduidelijk wanneer één en ander zijn beslag gaat krijgen. De herziening vraagt namelijk veel aangepaste regelgeving en dat zal de nodige jaren in beslag nemen. Dus wanneer één en ander definitief vorm gaat krijgen is nog niet bekend. Dat wordt op een nadere datum alsnog bekend gemaakt.