Berichten in november

Transitievergoeding na 104 weken arbeidsongeschiktheid?! De langverwachte wetgeving?

18 november, 2016 | geen reacties

Zelfs na 104 (!) weken arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dient een werkgever op dit moment bij het einde van het contract met deze arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding te betalen. Niet zo vreemd misschien dat sommige werkgevers hierdoor besloten om de dienstverbanden uitsluitend formeel in stand te laten, zodat ze geen transitievergoeding hoefden te betalen. Het gaat hier om zogenaamde “slapende” dienstverbanden.

 

Minister Asscher heeft in april 2016 aangekondigd dat hij iets zou doen aan deze regelgeving. Dat is inderdaad gebeurd. Er ligt inmiddels een concept wetsvoorstel klaar dat met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in werking zou moeten treden.

 

Het wetsvoorstel komt er op neer dat een werkgever nog steeds een transitievergoeding dient te voldoen, ook na 104 weken arbeidsongeschiktheid, maar dat de werkgever wordt gecompenseerd voor de kosten van deze transitievergoeding. Deze compensatie wordt door het UWV verstrekt uit het Algemeen Werkeloosheidsfonds (Awf). Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een verhoging van de premie plaatsvindt.

 

Het achterliggende idee van het wetsvoorstel is dat een werkgever niet zou moeten worden gestraft door hem én het loon tijdens de ziekte én ook nog eens de transitievergoeding te laten betalen. Het maakt bovendien niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Dat kan uiteraard door middel van een UWV procedure, een procedure bij de rechter, maar ook een vaststellingsovereenkomst is in dat kader voldoende. Wel geldt dat het UWV nooit méér zal vergoeden dan het bedrag waar de werknemer volgens de wettelijke berekening recht op had.

 

De eerste geluiden zijn dat deze wetgeving per 1 januari 2018 een feit zal zijn, maar wel met de genoemde terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Het is dus van belang om alle administratie met betrekking tot het ontslag van de arbeidsongeschikte werknemer en de te betalen transitievergoeding goed te bewaren.

 

Zodra er meer bekend is over deze wetgeving, zal ik hier in een volgende blog aandacht aan besteden.