Berichten in augustus

Pokémon Go

4 augustus, 2016 | geen reacties

Nintendo heeft recent Pokémon Go voor de smartphone uitgebracht. Ineens is deze mobiele game waanzinnig populair geworden. Maar er zijn ook keerzijden. Het allereerste ontslag wegens Pokémon Go is een feit.

 

Een buschauffeur uit Ridderkerk werd namelijk 26 juli jl. op staande voet ontslagen omdat hij Pokémon Go speelde achter het stuur en daarbij werd gefilmd door een passagier. In het filmpje is te zien hoe de chauffeur druk bezig is met zijn telefoon terwijl de bus tussen Leiden en Alphen aan den Rijn rijdt. Het gaat hier uiteraard om gevaarlijk gedrag voor zichzelf en anderen, welke juist in zijn functie als buschauffeur ontoelaatbaar werd geacht.

 

Maar hoe ga je als werkgever in zijn algemeenheid om met werknemers welke de “regels aan hun laars lappen”? Direct tot dergelijke drastische maatregelen van een ontslag op staande voet overgaan, zou ik willen afraden. Ik zou in zijn algemeenheid de volgende tips mee willen geven.

 

  1. Zorg altijd voor duidelijke regels in de arbeidsovereenkomst, een personeelshandboek of een bedrijfsreglement. Het moet voor de werknemer duidelijk zijn wat van hem verwacht wordt;
  2. Ga in gesprek met werknemer. Bespreek de problematiek en mogelijke oplossingen, juist indachtig de duidelijke regels.
  3. Maakt dit gesprek c.q. gesprekken geen verschil dan kan een schriftelijke waarschuwing worden gegeven. Het moet werknemer duidelijk zijn dat dit niet getolereerd wordt.
  4. Mocht de waarschuwing geen effect hebben, dan volgen meerdere waarschuwingen/ gesprekken.
  5. Uiteraard wordt alles schriftelijk vastgelegd, zodat er uiteindelijk sprake is van een voldoende dossier voor ontslag.

Malafide bestuurders aangepakt: het bestuursvrbod

4 augustus, 2016 | geen reacties

Vanaf 1 juli 2016 heeft de curator een nieuw wapen in de strijd tegen faillissementsfraude. Op grond van een wijziging in de Faillissementswet kan de curator (of het Openbaar Ministerie) namelijk vorderen dat een malafide bestuurder of feitelijk beleidsbepaler gedurende maximaal vijf jaar geen bestuurder of commissaris meer mag zijn van een BV, een NV, een stichting of een vereniging.

Voor het uitspreken van een bestuursverbod is vereist dat een bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement wegens onbehoorlijk bestuur, doelbewust handelingen heeft verricht waardoor schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld dan wel ernstig tekortschiet in het geven van informatie en medewerking aan de curator. Ook als de bestuurder voor een tweede keer (of vaker) betrokken is bij een faillissementen waarin hem/haar een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, kan het bestuursverbod worden uitgesproken. Tot slot kunnen vergrijpboetes die zijn opgelegd wegens valse of foutieve belastingaangiftes een aanleiding zijn voor het uitspreken van een bestuursverbod.

Het bestuursverbod wordt gepubliceerd in het handelsregister en is dus openbaar. Een benoeming tot bestuurder ondanks een bestuursverbod is nietig, maar de rechter kan naleving van het bestuursverbod verder waarborgen door een dwangsom op te leggen.

Hoewel curatoren hiermee een extra middel in handen krijgen om malafide praktijken tegen te gaan, is de verwachting dat het bestuursverbod toch met enige terughoudendheid zal worden uitgesproken. Met het ‘schandpaaleffect’ moet een rechter immers voorzichtig zijn. Hopelijk is de mogelijkheid van de schandpaal afschrikwekkend genoeg.