Berichten in juli

De stille curator; wettelijke grondslag en informatie aan werknemers

1 juli, 2016 | geen reacties

Op 21 juni 2016 ging de Tweede Kamer akkoord met een aanpassing van de Faillissementswet waardoor de zogenaamde “stille curator” ook een wettelijke basis heeft gekregen. Er is daarbij aangesloten bij de werkwijze van de meeste rechtbanken in Nederland.

Door de aanstelling van een “stille curator” bij een (dreigend) faillissement kan in het algemeen de schade worden beperkt bij klanten, werknemers en schuldeisers. Deze werkwijze is dan ook uit de praktijk voortgekomen.

De stille curator laat zich vervolgens door de ondernemer voorlichten. Wat staat hem te wachten bij een faillissement? Wat zijn de mogelijkheden voor een doorstart? Bij een (uiteindelijk) faillissement kan er dan vervolgens snel gehandeld worden.

Voor de arbeidsrechtpraktijk is het daarbij van belang dat door een amendement van 10 juni 2016 ook is opgenomen in deze wijziging van de Faillissementswet dat werknemers (door middel van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) dienen te worden geïnformeerd als een faillissement wordt voorbereid. Uiteraard kan dat alleen als de leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zich volledig conformeren aan geheimhouding!

Daarnaast wordt voor de faillissementsfase geregeld dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de rechtbank wordt ingesteld bij faillietverklaring. Deze vertegenwoordiger kan de curator via deze commissie adviseren. Hiermee krijgen de werknemers dus ook daadwerkelijk een stem bij een faillissement van hun werkgever!!