Berichten in maart

Kun je als pandeigenaar bezwaar maken tegen een aan een concurrent verleende omgevingsvergunning?

5 maart, 2015 | geen reacties

In een recente uitspraak van 28 januari jl.* heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) nogmaals bevestigd dat een bedrijf of een eigenaar van een bedrijfspand ontvankelijk kan zijn in het bezwaar tegen een aan een concurrent verleende omgevingsvergunning. In deze zaak werd door het college van B&W een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een detailhandelsvestiging gelegen op 500 meter  van het pand van appellant.

Appellant was eigenaar van een bedrijfspand waarin een supermarkt was gevestigd maar exploiteerde die supermarkt niet zelf. De rechtbank had in deze zaak geoordeeld dat het mogelijk negatieve effect op de verhuurbaarheid van het pand van appellant, door de verleende omgevingsvergunning, onvoldoende was om appellant als belanghebbende te zien bij het besluit waarbij de vergunning was verleend.

lees meer →

Nieuw model huurovereenkomst kantoorruimte

5 maart, 2015 | geen reacties

De Raad van Onroerende Zaken (ROZ) heeft op 19 februari jl. een nieuw model huurovereenkomst kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW met bijbehorende algemene voorwaarden gepubliceerd. Het vorige model was van 2003.

Hoewel dit nieuwe model op een aantal punten duidelijker is geworden blijft het een ‘verhuurdersmodel’, geschreven vanuit de optiek van de verhuurder. Voor huurders geldt dus nog steeds dat goed bekeken dient te worden of bij het gebruik van dit model bepaalde artikelen gewijzigd moeten worden of buiten toepassing moeten worden verklaard.

lees meer →