Berichten in februari

GEBREKENREGELING IN HET BEDRIJFSRUIMTE HUURRECHT: ONGESCHIKTE SPRINKLERKOP, WIE DRAAIT OP VOOR DE GEVOLGSCHADE?

12 februari, 2015 | geen reacties

In de kwestie waarover Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde hebben verhuurder en huurder in de huurovereenkomst opgenomen dat de huurder brandveiligheidsmaatregelen dient aan te brengen. Ook is in de huurovereenkomst opgenomen wie de huurder daarvoor dient in te schakelen. Deze derde heeft onder andere een sprinklerkop geplaatst. 3 jaar nadat de sprinklerkop geplaatst is wordt duidelijk dat deze niet geschikt is. Het gevolg is dat huurder door het lekken van een grote hoeveelheid water schade lijdt. Huurder spreekt verhuurder aan om deze schade te vergoeden.

Het Gerechtshof stelt zich de volgende vragen. Is sprake van een gebrek? Kan de verhuurder een beroep doen op de exoneratieclausule?

Het antwoord op de eerste vraag is redelijk eenvoudig. Het in opdracht van verhuurder laten plaatsen van een ongeschikte sprinklerkop betreft een omstandigheid, welke niet aan de huurder toe te rekenen is. Die omstandigheid zorgt er echter wel voor dat het gehuurde aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat de huurder mag verwachten. Daarmee is sprake van een gebrek. Ook als de ongeschiktheid van de sprinklerkop pas veel later bekend wordt.

lees meer →