Berichten in februari

Tussentijds opzegging huurovereenkomst van bedrijfsruimte

17 februari, 2014 | geen reacties

TUSSENTIJDSE OPZEGGING HUUROVEREENKOMST VAN BEDRIJFSRUIMTE ex artikel 7:290 BW

 feboverdwijntvoorgoedvanstadionplein_1

Een huurovereenkomst ten aanzien van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte kan door de verhuurder tegen het einde van de tweede vijfjaarstermijn opgezegd worden op grond van een vijftal opzeggingsgronden. Kort gezegd gaat het om onbehoorlijke bedrijfsvoering, dringend eigen gebruik, een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst, het verwezenlijken van een bestemmingsplan en een belangenafweging.

In de te bespreken uitspraak (NECLI:NLRBAMS2013:5805) gaat het om het door de gemeente Amsterdam te realiseren “Stadionplein”. De gemeente heeft daartoe een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. In dat bestemmingsplan passen niet de twee FEBO-kiosken, die al sinds de jaren ’70 in het gebied aanwezig zijn. De gemeente Amsterdam zegt vervolgens de twee huurovereenkomsten met de FEBO-kiosken op. Als gronden worden dringend eigen gebruik, het verwezenlijken van een bestemmingsplan en de belangenafweging aangevoerd.

lees meer →